บริษัท สไมล์ลี่ แอสซิสแตนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

SMILEY ASSISTANCE

บริษัท สไมล์ลี่ แอสซิสแตนท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด  ดำเนินกิจการเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชม.

แบบครบวงจร มีพนักงานบริการรับสายตลอด 24 ชม. พร้อมทีมช่างชำนาญงานคอยให้คำแนะนำตลอดทุกปัญหาการขับขี่

ด้วยทีมงานประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในวงการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชม.

” เราตระหนักถึงความเดือดร้อนสำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่เกิดปัญหาขึ้นระหว่างขับขี่บนท้องถนนและ

ไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครได้ บางพื้นที่อันตราย เวลายามวิกาลเรามีบริการ

พนักงานรับสายตลอด 24 ชม. อย่างรวดเร็วเพื่อรับเรื่องและให้บริการ ตลอดจนส่งทีมงาน

ไปดูหน้างานเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้รถยนต์สามารถขับเคลื่อนไปยังที่ปลอดภัยได้หรือส่ง

รถบริการยกลาก ยกเข้าศูนย์หรือยู่บริการที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้รถยนต์ของท่านได้รับการแก้ไขต่อไป “

สายด่วน 02-114-7712

OUR SERVICES

SMILEY ASSISTANCE

บริษัท สไมล์ลี่ แอสซิสแตนท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชม. แบบครบวงจร มีพนักงานบริการรับสายตลอด 24 ชม. พร้อมทีมช่างชำนาญงาน คอยให้คำแนะนำตลอดทุกปัญหาการขับขี่ ด้วยทีมงานประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในวงการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชม.

" เราตระหนักถึงความเดือดร้อนสำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่เกิดปัญหาขึ้นระหว่างขับขี่บน ท้องถนนและไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครได้ บางพื้นที่อันตราย เวลา ยามวิกาลเรามีบริการพนักงานรับสายตลอด 24 ชม. อย่างรวดเร็วเพื่อรับเรื่องและ ให้บริการ ตลอดจนส่งทีมงานช่างไปดูหน้างานเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้รถยนต์ สามารถขับเคลื่อนไปยังที่ปลอดภัยได้หรือส่งรถบริการยกลาก ยกเข้าศูนย์หรือยู่ บริการที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้รถยนต์ของท่านได้รับการแก้ไขต่อไป "

CALL 02-114-7712

บริการของเรา

บริษัท สไมล์ลี่ แอสซิสแตนซ์ (ประเทศไทย)จำกัด

368 หมู่ที่ 8 ถนนแพรกษา ตำบลท้ายบ้าน

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง

Cell Center

02-114-7712

CHANGE LANGUAGE