บริษัท สไมล์ลี่ แอสซิสแตนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้บริหารเข้าร่วมสัมนา กับ ” DFSK “

     ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ทางผู้บริหาร ” บริษัทสไมล์ลี่ แอสซิสแตนส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด “

ได้เข้าร่วมงานสัมนาเรื่อง ตัวแทนจำหน่าย DFSK

คุณชนัญชิตา สังข์สุวรรณ

ผู้บริหาร ” สไมล์ลี่ แอสซิสแตนซ์ ” 

ภาพบรรยากาศงานสัมนา

ตัวแทนจำหน่าย ” DFSK “
ครั้งที่1/2560

CHANGE LANGUAGE